Edit Content

Zászlót bontott a Többségben Tatabányáért Választási Szövetség

Az utóbbi hónapokban sok munkát, energiát fordítottunk a 2024. június 9-i önkormányzati választásokra való felkészülésre. A legfontosabb feladatunknak azt tartottuk, hogy hiteles, a közösségért önzetlenül dolgozni kész embereket szólítsunk meg. 
A jelöltek kiválasztása során a legfontosabb szempontnak azt tartottam, azt tartottuk, hogy rendelkezzen kellő munka-, és élettapasztalattal, legyen biztos egzisztenciája, a képviselői pozícióra mint a közösség szolgálatára, és ne jövedelemszerzési forrásra tekintsen. Mi ahogy eddig, úgy a jövőben sem kívánunk megélhetési politikust a sorainkban látni. A jelöltek kiválasztását, az önkormányzati választásokra való felkészülést, egyenrangú partnerekként végeztük civilek, ellenzéki pártok együtt, szövetséget alkotva.

2024. április 3-én ez Többségben Tatabányáért Választási Szövetség kibontotta a zászlaját, bejelentettük képviselőjelöltjeinket, és bejelentettük polgármesterjelöltünket. Bejelentettem, hogy dacára a személyemre, és a munkámra vonatkozó folyamatos politikai támadásoknak, ismét indulok a polgármesteri posztért.

A döntés nehéz volt, de a szeretet, az Önöktől felém áradó bizalom, melyet megválasztásom óta érzek, erőt adott, erőt ad, hogy egy újabb ciklusra vállaljam ezt a nehéz és felelősségteljes szolgálatot. 

Ám ahhoz, hogy ezt a feladatot eredményesen tudjam ellátni, egy olyan csapat támogatására van szükségem, akiknek városunk, az itt élők szolgálata a céljuk. Olyan csapatra van szükségem, akik Tatabányáért dolgoznak, akik a várost érintő döntéseik meghozatalakor nem a pártutasításokra várnak, akik egy-egy döntés meghozatalakor nem azt mérlegelik, hogy az számukra milyen haszonnal járhat.

Olyan csapatra van szükségem, akik Tatabányát szolgálni, Tatabányáért tenni készek!

Ez a csapat rajtvonalhoz állt, Tatabánya 12 egyéni választókerületében az alábbi jelöltek indulnak a 2024. június 9-én tartandó önkormányzati választásokon:

Jelöltek

Fakli István
1. sz. egyéni választókerület Felsőgalla

Kevesebb magamutogatás, több városérdek, munka, beszámoló, párbeszéd, jelenlét, és elsősorban a helyi közösségek támogatása

 

 

Fakli István

1. sz. egyéni választókerület Felsőgalla

Tatabánya 1. sz. választókerületében Felsőgallán és környezetében Fakli István a képviselőjelölt.

Fakli István Felsőgallán él több mint 20 éve feleségével és két egyetemista lányával. Közgazdászként kontrolling, ingatlanfejlesztési, finanszírozási, vállalatvezetői területeken dolgozott, jelenleg családi vállalkozásukat vezeti. 

Tudom, hogy a város hatékony működtetéséért, a városlakókért elkötelezett, ha kell civilként is részt vesz a környezetünk szépítésében, mások támogatásában. Alapítója tagja és jelenleg vezetője a Tiszta Tatabányáért Egyesületnek. Szervez adománygyűjtést, ha kell télapónak is beöltözik, vagy szerszámot ragad a sportpálya rendbetételéért. Felsőgallán kezdeményezője volt a kőbánya kiporzását csökkentő lakossági fellépéseknek, a porszennyezés mérés elindításának, 

Számíthattam rá, amikor a városi cégek átvilágítását követően elkezdtük felszámolni azok pazarló működését. Ennek folytatását megakadályozta a közgyűlésben többségben lévő  Fidesz és a velük szavazó összefogást elárulók, de munkájának eredményei így is több 10 milliós megtakarítást hoztak településünknek

“Kevesebb magamutogatás, több városérdek, munka, beszámoló, párbeszéd, jelenlét, és elsősorban a helyi közösségek támogatása.”

Fakli Istvánt keresse bizalommal:

Mobil: +36 70 144 7114

E-mail: felsogallaert2024@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/felsogalla

Fakli István – Többségben Felsőgalláért

Rókus József
2. sz. egyéni választókerület Alsógalla, Óváros

Koromnál és szakmai tapasztalatomnál fogva alkalmasnak látom az időt, hogy a városért, az itt élő emberekért képviselői munkát vállaljak, és vallom:

“mert vétkesek közt cinkos aki néma

Rókus József

2. sz. egyéni választókerület Alsógalla, Óváros

Tatabánya 2. sz. választókerületében, Alsógallán, Óváros egy részében, a Cseri lakótelepen Rókus József a képviselőjelölt.

Rókus József öt gyermeket indított el a felnőtté válás útján, közlekedésgépész, hosszú évtizedek óta szállítmányozással foglalkozó saját vállalkozását vezeti. Több mint húsz éve él Alsógallán, ahol a helyi közösségi és egyházi élet tevékeny résztvevője.

Pártpolitikától független civilként csatlakozott a Többségben Tatabányáért szövetséghez, pártpolitikai múltja nincs. Civilsége, a közösségért való tenni akarása volt az, ami újabb közösségi szerepvállalásra ösztönözte. Célja, hogy a város közgyűlésében pártpolitikán felülkerekedve képviselje az Óvárosban, a Cseri lakótelepen és Alsógallán élők érdekeit. Elképzelései között szerepel az óvárosi oktatási intézmények felújításának folytatása, vagy éppen a Galla-patak adta lehetőségek kihasználása, a klímaváltozás elleni küzdelemben. 

József már több közösségben bizonyított, most azonban talán minden eddiginél nagyobb feladatot vállal, azonban úgy gondolja, hogy:

„Koromnál és szakmai tapasztalatomnál fogva alkalmasnak látom az időt, hogy a városért, az itt élő emberekért képviselői munkát vállaljak, és vallom:

“mert vétkesek közt cinkos aki néma”

Babits Mihály: Jónás könyve Harmadik rész.”

Rókus Józsefet keresse bizalommal:

Mobil: +36 30 099 2574

Renczes Dávid
3. sz. egyéni választókerület Gál István ltp.

Bízom a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni.

 

Renczes Dávid

3. sz. egyéni választókerület Gál István ltp.

Tatabánya 3. sz. választókerületében, Gál lakótelepen, Óváros egy részében Renczes Dávid a képviselőjelölt.

Renczes Dávid jelenleg is választókerület képviselője, feleségével első gyermeküket szeptemberre várják, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, az Országgyűlési Hivatal szakértőjeként dolgozik. 

Együtt nőtt fel a Gál István lakóteleppel, annak intézményeibe járt az Óvárosi Bölcsődébe, a Benedek Óvoda, a József Attila Általános Iskolába, ezért is szívügye ezen intézmények megújítása.

Elmúlt ciklusban bizonyította Önök számára, hogy igazi lokálpatriótaként képviseli a Gálon és Óvárosban élők érdekeit. Aktív képviselői munkájának köszönhetően befejeződött a Benedek óvoda teljeskörű felújítása, megújultak és biztonságosabbak lettek a gáli játszóterek, és a társasházak számos egyedi kérése teljesült. Ezt az agilis munkát folytatni kell! 

Támogassák Őt, hogy továbbra is olyan ember képviselje az érdekeiket, aki ismeri Önöket, aki csak Önöknek tartozik elszámolással. A választáson való részvétellel nem csak egy személyt támogatnak, hanem egy világos jövőképet is, amely hiszem, hogy Renczes Dávid képviseletével a  közösség minden tagjának javát szolgálja majd.

„Bízom a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni.”

Elérhetőségek:

Mobil: +36 30 715 46 85

E-mail cím: renczes.david@ph.tatabanya.hu

Facebook: https://www.facebook.com/renczes.david.parbeszed

Honlap: https://renczes-david.medium.com

Záhonyi Orsolya
4. sz. egyéni választókerület Bánhida

A konkrét fejlesztési tervek megvalósításán túl szeretnék egy közösen gondolkodó, előremutató vitákat folytató, egymás felé forduló közösséget építeni!

 

Záhonyi Orsolya

4. sz. egyéni választókerület Bánhida

Tatabánya 4. sz. választókerületében Bánhida, Síkvölgy, Erőműi lakótelep, Paradicsomkert városrészekben Záhonyi Orsolya a  képviselőjelölt:

Záhonyi Orsolya két gyermekes édesanya, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, gyógytornászként dolgozik Tatabányán. Bánhidán él már több mint tíz éve, ismeri a terület szépségeit, előnyeit és látja a problémákat, hisz fotósként, „kutyásként” rendszeresen járja a környéket. Aktívan részt vesz Bánhida kulturális életében. A Tatabánya Alkotóművészeiért Alapítvánnyal, Kakuk Tamással és Bukowski Zoltánnal közösen készítettek egy kulturális honlapot (https://bah39.hu/), ami a Bánhidai Alkótó Ház eseményeiről tudósít. Elnökségi tagja a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Egyesületnek, továbbá tagja a TSC bridzs szakosztályának.

Záhonyi Orsolya határozott, okos hölgy, jó problémamegoldó és konfliktuskezelő készséggel, akinek van véleménye és bátran képviseli a közösségek érdekeit. Sokan ismerik a körzetben, és tudják, munkáját lelkiismeretesen végzi. Erős empátiával rendelkezik – ezt tartják róla páciensei is. Tudom Záhony Orsolya kellő nyitottsággal és jobbító szándékkal fog Önökkel együttműködni a választókerület fejlesztése és kéréseik megvalósítása érdekében. 

“A konkrét fejlesztési tervek megvalósításán túl szeretnék egy közösen gondolkodó, előremutató vitákat folytató, egymás felé forduló közösséget építeni!”

Záhonyi Orsolyát keresse bizalommal:

Mobil: +36 30 890 8050

E-mail: orsolya.zahonyi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/zahonyiorsolyabanhidaert

Záhonyi Orsolya – Bánhidáért

Zsidek Ferenc
5. sz. egyéni választókerület Sárberek

A város fejlődése mellett nagyon fontos számomra a közösségek építése és szervezése. Kellő elszántsággal fogom képviselni a sárberkieket, hogy egy élhető, szerethető városrész alakuljon az elődeim által lefektetett alapokon.

Zsidek Ferenc

5. sz. egyéni választókerület Sárberek

Tatabánya 5. sz. választókerületében, Sárberekben Zsidek Ferenc a képviselőjelölt.

Zsidek Ferenc családapa, bányagépész technikus végzettségű, évtizedek óta sikeres vállalkozó. Ezer szállal kötődik Sárberekhez, jelenleg is itt él és vállalkozik. 

Régóta aktív szereplője a tatabányai közéletnek és a civil szférának egyaránt. Korábban több cikluson át volt a szomszédos újvárosi választókerület képviselője, most azonban szűkebb lakókörnyezetét, Sárberket szeretné szolgálni. Megválasztása után rendet, biztonságot és fejlődést hoz az itt élők mindennapjaiba. Zsidek Ferenc korábban aktív szereplője volt a Csónakázó-tó és a Jubileum park rekonstrukciójának is, így aki rá szavaz, biztos lehet benne: egy olyan, fejlesztésekben jártas képviselője lesz Sárbereknek, aki elszántan küzd mindenkiért aki a körzetében él. 

„A város fejlődése mellett nagyon fontos számomra a közösségek építése és szervezése. Kellő elszántsággal fogom képviselni a sárberkieket, hogy egy élhető, szerethető városrész alakuljon az elődeim által lefektetett alapokon.”

Zsidek Ferencet keresse bizalommal:

Mobil: +36 20 940 6008

E-mail: sarberek2024@gmail.com

Facebbok: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558254055260

Zsidek Ferenc – Sárberek a mindenem oldal

Hajdú Ferenc
6. sz. egyéni választókerület Újváros

Figyelek körzetemre, folyamatos kapcsolatot tartok a lakosokkal, mindenki számára elérhető vagyok.

 

 

Hajdu Ferenc

6. sz. egyéni választókerület Újváros

Tatabánya 6. sz. választókerületében Újváros középső részén Hajdu Ferenc a képviselőjelölt.

Hajdu Ferenc három gyermekes családapa, munkájára igényes vállalkozó, aki  jelenleg is képzi magát a Dunaújvárosi Egyetemen Építőipari szakoktatói szakára jár.

2019 óta ennek a választókerületnek a tevékeny képviselője, a közgyűlés egyik legaktívabb tagja. Vállalkozói tapasztalatát sikeresen használja az elé kerülő problémák megoldásában. Ő nem csak várja, de szívósan keresi is a feladatokat. A választókerületben az összes pad megújult. Munkája eredményeként kombinált szemétgyűjtőkkel, felújított járdaszakaszokkal, és 50 új parkolóhellyel gyarapodott a kerület. Egyik kezdeményezője a városi parkolási koncepció elkészítésének, és annak, hogy idén egy új helyszínen rendezze a város a Sörfesztivált. Ivóvíz kincsünk védelmében a közgyűlésen tett felszólalását több, mint 150.000 ember tekintette meg.

Képviselői munkája és a vállalkozása mellett kevés szabadideje marad, de mindemellett fontosak számára civil szerepvállalások. Az Alsógallai és a Felsőgallai Német Nemzetiségi Tánccsoportok tagjaként a közösségek életében részt vesz és azokat támogatja, borászkodik, illetve a Tiszta Tatabányáért Egyesület egyik vezetőjeként elkötelezett a város környezet-szépítésében.

“Figyelek körzetemre, folyamatos kapcsolatot tartok a lakosokkal, mindenki számára elérhető vagyok.”

Hajdu Ferencet keresse bizalommal:

Mobil: +36 20 946 0454

E-mail: hajdu.ferenc@ph.tatabanya.hu

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063499849234

Hajdú Ferenc 6. körzet Tatabánya

Papp Tibor Gyula
7. sz. egyéni választókerület Újváros

A rám bízott választókerület lakóival folyamatosan kapcsolatban akarok maradni, meghallgatva ötleteiket, elképzeléseiket, közösen jobbítva a városrész körülményein, és nem utolsó sorban az ott élők életkörülményein is!

Papp Tibor Gyula

7. sz. egyéni választókerület Újváros

Tatabánya 7. sz. választókerületében Újváros egy része, Béla király körtér környezetében Papp Tibor Gyula a képviselőjelölt:

Papp Tibor Gyula gépészmérnök végzettségű, felsővezetői munkatapasztalattal rendelkezik. Közel 40 éve él –  bányász családból származó feleségével – Újvárosban. Kellő tisztelettel és alázattal fordul az emberek felé, mindig becsülettel látta, látja el feladatait, érzékeny a szociális kérdésekre, neki az ember számít, és az ember mögött lévő család. 

A választókerületben élve folyamatosan tapasztalja a problémákat, kommunikál az emberekkel. Tibort ismerve tudom, hogy képviselőként folyamatosan kapcsolatban lesz az itt élőkkel. Mindig megtalálják majd és szolgálatkészen áll rendelkezésre. Számomra fontos, hogy Papp Tibor Gyula olyan ember, akit nem lehet megvásárolni, olyan, akinek fontos az adott szó és mindig őszintén beszél az emberekkel. Vallom, hogy méltó az Önök bizalmára.

“A rám bízott választókerület lakóival folyamatosan kapcsolatban akarok maradni, meghallgatva ötleteiket, elképzeléseiket, közösen jobbítva a városrész körülményein, és nem utolsó sorban az ott élők életkörülményein is!”

Papp Tibor Gyulát keresse bizalommal:

Mobil: +36 30 258 6587

E-mail: papptgy@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/papptiborujvaros

Papp Tibor – Kodály tér, Mártírok útja, Ifjúság u., Béla király körtér

Klausz Gáborné
8. sz. egyéni választókerület Újváros

Olyan lakóközösségek kialakítását tervezem, ahol mind az idős, mind a fiatal kellemesen érzi magát. Fontos számomra, a környezet védelme és tisztasága.

 

Klausz Gáborné

8. sz. egyéni választókerület Újváros

Tatabánya 8. sz. választókerületében, Újváros végén, Turul hegyoldalán Klausz Gáborné, Kata a képviselőjelölt:

Klausz Gáborné pénzügyi, gazdasági területen szerzett sok-sok éves munkatapasztalatot, már több mint három évtizede lakik Újváros végén. Büszke nagymama, aki 2 unokája mellett is sok időt áldoz arra, hogy jobbá tegye lakókörnyezetét, segítse az itt élő tatabányaiakat.

Korábban a Tiszta Tatabánya Egyesület vezetőjeként, már több a választókerületet érintő projektet szervezett. A Kond vezér úti piac mögötti terület rendbetétele, korlátfestése, de a Református EGYMI-Logopédiai Óvoda  udvarfelújítása is a kezdeményező képességét és munkabírását dicséri. Civilként tevékeny szerepet vállalt a karsztvíz elvezetése elleni tiltakozás megjelenítésében, az ezt szimbolizáló Fő téri installáció megvalósításában, melyet az ivóvíz kincsünk védelme érdekében állítottak fel.

Meggyőződésem, hogy a munkáját nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel a korábbiaktól eltérő szellemiségben fogja folytatni. Számára nem a politika, hanem az itt élők érdeke lesz a legfontosabb.

“Olyan lakóközösségek kialakítását tervezem, ahol mind az idős, mind a fiatal kellemesen érzi magát. Fontos számomra, a környezet védelme és tisztasága.”

Klausz Gáborné, Katát keresse bizalommal:

E-mail: katokakato@freemail.hu

Facebook: https://www.facebook.com/kata.klausz

Klausz Gáborné

Szücsné Posztovics Ilona
9. sz. egyéni választókerület Dózsakert

Tudom, hogy vannak, akik támadnak, vannak akik folyamatosan kicsinyíteni igyekeznek elért közös eredményeinket, vannak akik nem voltak képesek pártérdekeiket maguk mögött hagyva e közös munkába mellénk állni, de azt is tudom, hogy a valódi, Tatabánya jövőjéért munkálkodó csendes többség mellettem áll.

Szücsné Posztovics Ilona

9. sz. egyéni választókerület Dózsakert

Tatabánya 9. sz. választókerületében Dózsakert városrész képviselőjeként én Szücsné Posztovics Ilona vagyok a képviselőjelölt:

2019 október 13-án az Önök bizalmának köszönhetően vehettem át a polgármesteri tisztséget, most úgy gondolom, hogy szűkebb lakókörnyezetem fejlesztését, közösségeinek és lakóinak támogatását is közvetlen feladatomul tűzöm ki.

Fiatal házasként költöztünk 1987-ben Dózsakertbe, számomra csodálatos volt ez a környezet, a lakótelepi tömbök által határolt, védelmet nyújtó, barátságos, tágas játszótereivel, valamint a bölcsődével, az óvodával és az iskolával, melyeket 5 perc sétával érhettünk el. Kétgyermekes fiatal családként szívesen éltünk itt. Mára már a lakótelep kissé megváltozott, ugyan érkeznek újra fiatal lakók, de valljuk be idősödnek az itt élők. Jelentősen megnövekedett a gépjárművek száma is, melynek oka lehet a városszerte elismert oktatási intézményei, ahova más városrészekből is szívesen hordják a szülők a gyermekeiket. 

A Dózsa Lakásszövetkezet tevékenységét 10 éven keresztül 2021-ig segítettem, és volt alkalmam megismerni azt a munkát, amit a társasházak energetikai és gépészeti korszerűsítése érdekében végeztek, azonban úgy látom ez mára megtorpant. Képviselem, hogy az önkormányzatnak erőteljes szerepet kell vállalnia a társasházak korszerűsítésében akár vissza nem térítendő, akár visszatérítendő támogatás formájában.

A dózsakerti közösségek számára egy közösségi ház kialakítását elengedhetetlennek tartom a jövőben. Szeretném támogatni a lakótömbök mellett létrehozott kiskertek fenntartását, virágosítását, a szorgalmas lakók munkájának elismerése mellett. Vallom, óvjuk, védjük, tartsuk tisztán és rendben lakókörnyezetünket.

“Tudom, hogy vannak, akik támadnak, vannak akik folyamatosan kicsinyíteni igyekeznek elért közös eredményeinket, vannak akik nem voltak képesek pártérdekeiket maguk mögött hagyva e közös munkába mellénk állni, de azt is tudom, hogy a valódi, Tatabánya jövőjéért munkálkodó csendes többség mellettem áll.”

Keressenek bizalommal:

E-mail: polgarmester@ph.tatabanya.hu

Facebook: https://www.facebook.com/posztovics.ilona/

Sáradi Ibolya Ivett
10. sz. egyéni választókerület Bánhidai ltp., Dózsakert

Nőként, családanyaként szeretnék gondos gazdasszonya lenni a rám bízott választókerületnek!

 

 

 

Sáradi Ibolya Ivett

10. sz. egyéni választókerület Bánhidai ltp., Dózsakert

Tatabánya 10. sz. választókerületében, Bánhidai lakótelepen Sáradi Ibolya Ivett a képviselőjelölt.

Sáradi Ibolya Ivett három gyermekes családanya, több, mint három évtizede idegenforgalmi szakember, jelenleg saját vállalkozását vezeti. Szertartás-vezetőként is az embereket szolgálja. Ibolya ezer szállal kötődik Bánhidához. A Bánhidai lakótelepen élt fiatal korában, családjával most is Bánhidán lakik. Aktív közösségi életet él.

Munkájában fontos a jó kommunikáció, az emberekkel való megfelelő kapcsolattartás. Megválasztását követően az itt élőkkel folyamatosan fogja személyesen és írásban tartani a kapcsolatot.

Jövőképe az, hogy a körzetnek végre legyen egy gazdája, aki lelkiismeretesen gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, a közvilágítás megfelelő működéséről, arról hogy gondozottak legyenek a zöld területeik. Tenni kíván azért, hogy a parkolási gondok megoldódjanak.

“Nőként, családanyaként szeretnék gondos gazdasszonya lenni a rám bízott választókerületnek!”

Sarádi Ibolyát Ivettet keresse bizalommal:

Mobil: +36 20 916 1839

Facebbok: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557798999787

Sáradi Ibolya Ivett – a Bánhidai Lakótelepért

Fekete Ernő
11. sz. egyéni választókerület Kertvárosi ltp.

Szeretném, ha Kertváros a többi városrészhez hasonló figyelmet kapna. Amióta a lakótelep megépült Kertváros mostoha gyereknek számít. Az itt élő emberek ennél többet érdemelnek!Fekete Ernő

11. sz. egyéni választókerület Kertvárosi ltp.

Tatabánya 11. sz. választókerületében Kertváros lakótelep és környezetében Fekete Ernő a képviselőjelölt.

Fekete Ernő családjával – feleségével és hét éves kisfiával – Kertvárosban él. Keményen megdolgozott mindazért, amit az életben elért. Munkás szülők gyermekeként legfontosabb útravalóul az életben szüleitől a munka iránti szeretetet és tiszteletet kapta. Ennek is köszönhető, hogy munkahelyein mindig megbecsülték, többnyire középvezetői beosztásban dolgozott.  

Évtizedek óta részt vesz a közéletben, jelenleg A Nép Pártján Mozgalom megyei ügyvivője, ám közéleti tevékenysége túlmutat a pártos kötődésen, több civil szervezet munkáját is segítette. 

Kertvárosiként különösen érzékenyen érinti a jelenlegi képviselők fejlődést gátló hozzáállása. Tudom, hogy a városrész fejlesztése iránt elkötelezett, és ennek szellemében kívánja a kerületben lakók érdekeit képviselni. 

„Szeretném, ha Kertváros a többi városrészhez hasonló figyelmet kapna. Amióta a lakótelep megépült Kertváros mostoha gyereknek számít. Az itt élő emberek ennél többet érdemelnek!”

Fekete Ernőt keresse bizalommal:

E-mail: erno.fekete2016@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/erno.fekete.1293

Fekete Ernő

dr. Konczer Erik
12. sz. egyéni választókerület Kertváros

Számomra fontos az, hogy a Kertvárosban élők élvezzék a nagyváros adta előnyöket, de a kisvárosias nyugalmat is, melyhez megfelelő infrastruktúra és ellátás kell, ezért kívánom Önöket szolgálni az Önök képviselőjeként.

dr. Konczer Erik

12. sz. egyéni választókerület Kertváros

Tatabánya 12. sz. választókerületében Kertváros családi házas városrészében dr. Konczer Erik a képviselőjelölt.

Konczer Erik két családos édesapa, jogász, közgazdász végzettséggel, aki sok szállal kötődik Tatabányához. Nagypapája volt Tatabánya város első rendőrkapitánya. A közösségek képviselete közel áll hozzá, amit bizonyít, hogy jelenleg a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés tagja, valamint az Európai Unió Régiók Bizottságának tagjaként egy európai Magyarországért dolgozik.

Tatabánya Kertváros családi házas városrésze szomszédos Vértesszőlőssel, ahonnan átnyúlik a Baromállás dűlő. Egyre többen tartózkodnak itt életvitelszerűen, amit Vértesszőlős település vezetése felismerve bölcsőde építéssel támogatott. dr. Konczer Erik szerint Tatabánya sem hagyhatja figyelmen kívül, az itt élők és tartózkodók érdekeit, ezt a területet is fejleszteni kell. A csapadékvíz elvezetése a választókörzet kiemelt problémája, melynek megoldását képviselni kívánja. Fontosnak tartja, hogy a közművek állapotán ne kelljen aggódni, hogy szép környezetben tudjon játszani gyermek, pihenni felnőtt és idős. 

Kisgyermekes apaként olyan életminőséget képzel el, hogy ne kelljen elmenni Tatabányáról, ne kelljen elmenni Kertvárosból, hogy Kertváros minden járdáján végig lehessen tolni a babakocsit.

Biztosan tudom, hogy dr. Konczer Erik Önöket bevonva a közösségi döntésekbe fogja képviselni Kertvárost, és olyan ember, akit nem lehet megvásárolni, megvezetni.

“Számomra fontos az, hogy a Kertvárosban élők élvezzék a nagyváros adta előnyöket, de a kisvárosias nyugalmat is, melyhez megfelelő infrastruktúra és ellátás kell, ezért kívánom Önöket szolgálni az Önök képviselőjeként.”

dr. Konczer Eriket keresse bizalommal:

Mobil: +36 20 277 7719

E-mail: erik.konczer@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/drkonczererik

Dr. Konczer Erik – Kertvárosért

Céljaink elérése és az önkormányzati választásokon üzeneteink eljuttatása érdekében szükségünk van az Ön anyagi támogatására, ezért kérem, segítse munkánkat adományával.

 

Járuljunk hozzá közösen a változáshoz, mely biztosítja városunk további fejlődését, ahol az ember a legfontosabb érték!